Odrębną grupę chorych stanowią ludzie starsi z rozpoznanym zwyrodnieniem kolana. Zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego są najczęściej zjawiskiem fizjologicznym związanym ze zużywaniem się chrząstki stawowej. Choroby,urazy czy wrodzone defekty stawu kolanowego z reguły przyśpieszają procesy zwyrodnieniowe. Ponieważ zmiany dotyczą chrząstki stawowej nie ma żadnej możliwości farmakologicznej naprawy ubytków czy choćby wzmocnienia jeszcze istniejącej chrząstki. Chrząstka nie podlega procesom samonaprawy – komórki chrzęstne – chondrocyty nie powstają drugi raz, nie mnożą się. Są to podstawy histologii uczone już w liceum.

Pytanie więc jak do tego mają się preparaty doustne czy dostawowe zawierające np. glukozaminę czy kolagen tak szeroko reklamowane i masowo kupowane, rzekomo regenerujące chrząstkę. Odpowiedź jest tylko jedna – nie mają żadnego znaczenia – nie są w stanie nawet zasklepić najmniejszego pęknięcia chrząstki. W zmianach zwyrodnieniowych na skutek utraty chrząstki na powierzchni stawu odsłania się warstwa głębiej położona, czyli tkanka podchrzęstna i kość. Ponieważ te struktury w przeciwieństwie do chrząstki posiadają unerwienie czuciowe każdy nacisk na nie przez sąsiednią kość powoduje ból i w konsekwencji stan zapalny kolana.

Realną pomoc może zapewnić na czas wykonany zabieg określany jako rekonstrukcja czyli plastyka powierzchni stawowej. W skrócie polega na odnerwieniu odsłoniętej kości na głębokości paru milimetrów i wygładzeniu popękanej na obwodzie ubytków chrząstki stawowej. Tak opracowane ubytki ulegają pokryciu tkanką łączną włóknistą powstałą z krwi, dodatkowo „plombując” uszkodzenie. Zabieg ten wykonuje się również techniką artroskopową. Artroskopia operacyjna stawu kolanowego w naszej klinice odbywa się w znieczuleniu miejscowym tzn. w obrębie kolana, w przypadku wskazań stosuje się krótkotrwałe znieczulenie dożylne. Punktowe wejście do stawu kolanowego pod kontrolą kamery artroskopu. Usunięcie tkanek zwyrodniałych, powodujących stan zapalny i ból. Forage i rekonstrukcja zniszczonej powierzchni stawu kolanowego.

Zabieg przeciętnie trwa 30 minut. Około godziny po zabiegu pacjent wraca do domu. Raz dziennie zmienia opatrunek. Kontrola i usunięcie 2-3 szwów po około 2 tygodniach. Bardzo często stosowane są po zabiegu wkładki ortopedyczne mające na celu zmianę bądź wyrównanie obciążeń w stawie kolanowym. Rutynowo stosujemy ortezę stawu kolanowego mającą za zadanie odciążenie operowanej okolicy kolana.

W naszej Klinice leczymy corocznie tym sposobem bardzo wielu pacjentów od lat. Stosowane miejscowo znieczulenie kolana całkowicie wyłącza ból, równocześnie pozwalając na wykonywanie w/w zabiegu u pacjentów znacznie obciążonych innymi chorobami.