Klinika Chirurgii Kolana Artros

w Poznaniu przy ul. Królewskiej 22 jest jedną z nielicznych w Polsce placówek medycznych bardzo wąsko wyspecjalizowanych. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem stawu kolanowego (chondromalacja rzepki, zmiany zwyrodnieniowe, urazy).

Klinika jest autorskim pomysłem Henryka Grudniewicza, specjalisty ortopedy. Po 10-letnim stażu pracy w Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 4 im. Prof. Degi w Poznaniu w 1999 roku utworzył specjalistyczną Klinikę Chirurgii Kolana na bazie Prywatnej Kliniki Ars Medica w Poznaniu. Od maja 2005 roku Klinika uzyskała własną siedzibę.

Klinika nie podpisała umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych, stąd zabiegi finansowane są przez pacjentów, jednakże koszt operacji jest niższy w porównaniu z innymi klinikami prywatnymi – jest to w dużej mierze spowodowane mniejszymi kosztami – większość zabiegów jest wykonywana w znieczuleniu miejscowym, umożliwia to skrócenie do minimum pobytu pacjenta w klinice – często do 2-3 godzin.