Klinika Chirurgii Kolana Artros

ul. Królewska 22
60-685 Poznań

tel.: 61 828 11 26 (w godzinach 9.00 – 17.00)
lub 501 302 914 (w godzinach 8.00 – 20.00)
e-mail: klinikaartros@wp.pl


nr rachunku bankowego: PKO BP 41 1020 4027 0000 1802 0460 6994