POZNAŃ ul.Królewska 22
LESZNO „MERIDIAN” ul. Święciechowska 1
LUBIN ul. Słoneczna 1, NZOZ Rejestracja od 9.00 do 17.00
ZIELONA GÓRA ul. Batorego 126A, I piętro – Rehabilitacja Budynek – Powiatowy Urząd Pracy
LEGNICA ul. Libana 7 CENTRUM MEDYCZNE CEMED