POZNAŃ
ul.Królewska 22

POZNAŃ
ul. Dąbrowskiego 77a

LESZNO „MERIDIAN”
ul. Święciechowska 1

ZIELONA GÓRA
ul. Batorego 126A, I piętro – Rehabilitacja
Budynek – Powiatowy Urząd Pracy

LEGNICA
ul. Libana 7
CENTRUM MEDYCZNE CEMED

LUBIN
ul. Słoneczna 1, NZOZ
Rejestracja od 9.00 do 17.00